Kết quả bóng đá giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 38

Kết quả La Liga

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 2 - 27/05

FT - 27/05 38

Chủ nhật - 26/05

FT - 26/05 38
FT - 26/05 38
FT - 26/05 38
H1: 0-0
FT - 26/05 38

Thứ 7 - 25/05

FT - 25/05 38
H1: 0-1
FT - 25/05 38
FT - 25/05 38
FT - 25/05 38
FT - 25/05 38
H1: 3-0

Thứ 2 - 20/05

FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
H1: 0-1
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37
FT - 20/05 37

Chủ nhật - 19/05

FT - 19/05 37
H1: 1-0

Thứ 6 - 17/05

FT - 17/05 36
FT - 17/05 36
FT - 17/05 36

Thứ 5 - 16/05

FT - 16/05 36
FT - 16/05 36
H1: 0-2
FT - 16/05 Khác
H1: 0-0
FT - 16/05 36

Thứ 4 - 15/05

FT - 15/05 36
FT - 15/05 36
FT - 15/05 36